ماه: تیر ۱۴۰۰

روزنوشت ۸

یقین دارم یک روزی همه روزهای تلخ و پر رنج گذشته تمام می‌شود. و درست از همان روز روزهای تلخ جدیدی در انتظارمان نشسته و منتظر یک تازه نفس می‌گردد. به توصیه عزیزی تصمیم گرفته‌ام یک کتاب الکترونیکی منتشر کنم. عنوان کتابم را می‌گذارم رشد فردی من در چند صفحه و در آن ۱۰۱ ایده …

روزنوشت ۸ ادامه »

روزنوشت ۷

گاهی لازم است در این دویدن‌های تکراری و بی‌امان زندگی، ایستاد و کمی تامل کرد و به پشت سر نگاهی انداخت. خیلی از ما عادت نداریم به گذشته‌ نگاه بیندازیم و فقط رو به جلو حرکت می‌کنیم؛ اما یک جایی باید ایستاد و به راهی رفته نگاه کرد. باید طول مسیر حرکت را دید؛ باید …

روزنوشت ۷ ادامه »