قطب نما

قطب نمای زندگی

ارزش‌های فردی چیست؟ در زندگی هر فرد چه معنایی دارد؟ متغیر است یا ثابت؟ و هزاران سوال دیگر که چند ماهی است ذهنم را مشغول کرده و مدام با خودم فکر می‌کنم اصلا بودنشان در زندگی ضروری است یا نه؟ تلنگر پنجره را باز می‌کنم، هوای خنک صبح، روحم را تازه می‌کند. پیرمردی را می‌بینم …

قطب نمای زندگی ادامه »